Tjek før du bygger carport

Kategori: Biler

Der er desværre mange regler og love, der skal overholdes når du bygger. Det gælder også carporte. Så hvis du overvejer at bygge en carport, så læs med! Reglerne er vigtige. Du kan risikere at rive det hele ned, hvis ikke reglerne overholdes.

 

Hvis ikke du selv magter alle disse regler, kan du hyre en rådgiver, der kan gøre arbejdet. Men hvis du har smidt Tommy Hilfiger tøjet og er klar på at bygge en selv, så er du det rette sted!

For neden får du et par råd om reglerne med på vejen, ellers kan du researche videre og blive endnu klogere.

 

Regler til at bygge en carport

Start med at læse reglerne for bygningsreglementets afsnit om garager, carporte og lignende mindre bygninger. Der står f.eks.: Opføres bygningen indenfor en afstand af 2,5 m og 5,0 m fra skel mod nabo og sti, skal betingelserne i nr. 1 – 3 være opfyldt:

  1. De sider, der vender mod skel, må ikke have en større samlet længde end 12,0 m. Kun bygningernes længste side mod skel medregnes…”

 Disse regler er vigtige at læse igennem, da det kan ende med, du skal rive det hele ned igen.

 

Der findes også regler ang. højde, afstand og hvilke materialer, der må bruges. Hvis bygningen f.eks. er under 35 m^2 og der er mindst 2,5 meter fra skel, gælder de samme regler for en carport eller et skur, som for enfamiliehuse. Altså må højden for bygningen højst være 1,4 gange afstanden til naboskel og sti.

 

Højden er der også regler omkring. Hvis du bygger tættere end 2,5 meter fra skel, må carportens højde maksimum være 2,5 meter. Men hvis der dog er niveauforskel på grunden, bliver højden målt fra forskellige niveauplaner som kommunen fastsætter.

 

Som hovedregel må en carport eller et skur ikke være mere end 2,5 meter fra andre bygninger. Afstanden kan dog være mindre, hvis væggen, er særligt brandsikret.

Det er også vigtigt at tjekke lokaplaner og servitutter. Det kan du gøre ved at tjekke kommunens lokalplan for dit område. Mange kommuner har skærpede krav i deres lokalplaner, derfor kan du risikere, at kommunen har flere regler end bygningsreglementet. Kommuners lokalplaner kan indeholde vidt forskellige krav.

 

Nye regler

Fra 1. Juli 2017 gælder også nyere regler. Nu behøver man nemlig ikke at anmelde småbyggeri mellem 35-50 m^2 til kommunen, for man går i gang med det. Dette betyder også, at du ikke behøver vente 14 dage. Dog kræver bygninger over 50 m^2 byggetilladelse.

 

Nu er du nok blevet klogere på reglerne og dem overholder du forhåbentligt. Er det for meget til du kan rumme, kan du få en professionel til at ordne det for dig. Hvis ikke, ønskes du alt held.

 

Tørretumbler finder du her